28-07-2021

RESEARCH GROUP 5: ANIMAL - VETERINARY - AQUACULTURE

       Animal - Veterinary - Aquaculture

       I. Research interests:

  1. Technological innovations in veterinary services.
  2. Animals food industry goes natural: looking into the ingredients of natural animal feeds.
  3. Explore the biodistribution, residue persistence, metabolism, effectiveness, and environmental effects of drugs and other chemicals used in aquaculture.

       II.Published Papers and Articles (selected)

       [1] Nguyễn Đắc Triển, Nguyễn Thị Xuân Viên, Ngô Thế Long, Sinh trưởng của một số loài cây bản địa trồng dưới tán rừng keo lai tại vườn thực nghiệm, trường Đại học Hùng Vương Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2019), 1(1), pp:106-111.

       [2] Nguyễn Thị Quyên, Đỗ Thị Phương Thảo, Trần Anh Tuyên, Phan Thị Yến, Nguyễn Tài Năng, Sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong chăn nuôi thức ăn chăn nuôi lợn thịt, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (tháng 4-2019), 2, pp:64-66.

       [3] Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Thị Vinh, Vũ Đình Tôn, Những tiến bộ di truyền phân tử trong chăn nuôi lợn: Nâng cao năng suất sinh sản, Tạp chí KHCN trường Đại học Hùng Vương, số 1(14) năm 2019.

       [4] Đặng Thị Hồng Vân, Nguyễn Hồng Thúy, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Thị Bích Phương, Đặng Hoàng Lâm, Bùi Thị Hoàng Yến, Ảnh hưởng của việc bổ sung một số loại thảo dược vào khẩu phần ăn đến khả năng tiêu hóa, trao đổi chất và chất lượng thân thịt của gà ri lai, Tạp chí KHCN trường Đại học Hùng Vương, số 1(14) năm 2019.

       [5] Nguyễn Mạnh Phúc, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phan Thị Yến, Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Công thương số 18 tháng 10 năm 2019, tr:48-52.

       [6] Đặng Hoàng Lâm, Bùi Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hà Phương, Nguyễn Tài Năng, Ảnh hưởng của nông độ pha loãng, dung môi và chất bảo quản lên khả năng kháng khuẩn của hỗn hợp chiết thảo dược, Tạp chí Khoa học Công nghệ trường ĐHHV, số 2(18) năm 2020, tr:69-75.

       [7] Trần Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Việt, Phan Thị Yến, Hoàng Thị Phương Thúy, Nghiên cứu cải tiến môi trường nuôi cấy tảo xoắn Athrospira plantesis quy mô phòng thí nghiệm, Tạp chí Khoa học Công nghệ trường ĐHHV, số 2(18) năm 2020, tr:76-87.

       [8] Triệu Anh Tuấn, Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá Chiên (Bagarius rutilus) nuôi lồng giai đoạn 70-500g tại hạ lưu sông Lô , tỉnh Phú thọ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2020), Tập 20, số 3, tr.77-84.

       [9] Dang Hoang Lam, Effects of ensiling treatment for tuber crop forages and grain source on carbohydrate digestion, nitrogen untilization, and urea metabolism in sheep, Animal Feed Science and Technology (2018), Vol. 243, pp.140-149 (2018), ISI SCOPUS.

       [10] Trieu Anh Tuan, Whole Genome Assembly of the Snout Otter Clam, Lutraria rhynchaena, Using Nanopore and lllumina Data, Benchmarked Against Bivalve Genome Assemblies, Frontiers in Gentics, 10, Article 1158 (2019), ISI SCOPUS.

       [10] Dang Hoang Lam, Fresh Rice Straw Silage Affected by Ensiling Additives and Durations and its Utilisation in Beef Cattle Diets, Asian Journal of Animal Sciences, 14, 16-24 (2020) SCOPUS.

III. Members

 

No.

Full name

Information

1

Dr. Nguyen Tai Nang (Leader)

Department of

Science Research and Technology

Email: nguyentainang@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 349 913 224

2

Ass Prof. Dr. Cao Van

Senior Lecturer

Email: caovan@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 912 003 452

3

Dr. Nguyen Thi Quyen

Faculty of Agricultural Technology

Email: nguyenquyendhhv@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 977 787 570

4

Dr. Nguyen Dac Trien

Faculty of Agricultural Technology

Email: trienln@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 984 907 856

5

Dr. Dang Hoang Lam

INARD - Institue of Applied Research and Development

Email: hoanglam@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 836 866 333

6

MA. Bui Thi Hoang Yen

INARD - Institue of Applied Research and Development

Email: hoangyen.vp@gmail.com

Phone: (+84) 916 473 376

7

MA. Nguyen Thi Ha Phuong

Faculty of Agricultural Technology

Email: haphuong.dhhv@gmail.com

Phone: (+84) 983 674 602

8

MA. Hoang Thi Hong Nhung

Faculty of Agricultural Technology

Email: hoangnhung83@gmail.com

Phone: (+84) 965 689 521

9

MA. Phan Thi Yen

Faculty of Agricultural Technology

Email: phanyen2510@gmail.com

Phone: (+84) 983 028 016

10

MA. Do Thi Phuong Thao

Faculty of Agricultural Technology

Email: dpthao@hvu.edu.vn

Phone: (+84) 977 455 113

11

MA. Tran Anh Tuyen

Faculty of Agricultural Technology

Email: trantuyendhhv@gmail.com

Phone: (+84) 986 715 333

12

MA. Phan Thi Phuong Thanh

Faculty of Agricultural Technology

Email: phanthanhk5cnty@gmail.com

Phone: (+84) 382 650 091

13

MA. Hoang Thi Phuong Thuy

Faculty of Agricultural Technology

Email: phuongthuy251087@gmail.com

Phone: (+84) 984 881 808

14

MA. Nguyen Xuan Viet

Faculty of Agricultural Technology

Email: xuanvietk52@gmail.com

Phone: (+84) 975 976 023

15

MA. Trieu Anh Tuan

Science Research and Technology Department

Email: tuantrieuanh85@gmail.com

Phone: (+84) 977 611 474

16

MA. Tran Anh Tuan

Science Research and Technology Department

Email: trananhtuan091294@gmail.com

Phone: (+84) 984 047 912

 

 

tag